Medlemskab​

Betingelser

Er du studerende og ønsker at benytte vores medlemskab for studerende, bedes du fremvise gyldigt studiekort.

Træning hos Gym Dk forudsætter, at man er 11 år eller derover.

 • 1 Medlemskab
  Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan Gym Dk forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Gym Dk.
  Medlemskortet modtages i centeret, efter indmeldelse og betaling via nettet.
  Misbrug kan medføre bortvisning. Mister du dit medlemskort, kan et nyt købes for 50 kr.
 • 2 Medlemsbetingelser
  Gym Dk kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.
 • 3 Varighed/Medlemskab
  Ved DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4.
  DIBS medlemskab er knyttet til dine konto oplysninger. Disse krypteres efter indtastning. DIBS medlemskabet opkræves d. 1. i hver måned. DIBS medlemskabet bliver opkrævet med et gebyr på 5 kr.
  Et kontant medlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken helt eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.
 • 4 Opsigelse
  Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
  Opsigelsesfristen for løbende medlemskaber, er løbende måned + 1 måned, med mindre andet er anført på medlemskabet ved oprettelse. Medlemskaber med 6 mdr. binding, er naturligvis bindende i hele perioden.
  ​Opsigelsen skal altid ske skriftligt til Gym Dk.
 • 5 Prisændringer
  Gym Dk forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail(til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.
 • 6 Fremmøde og tilmelding til hold kan ske helt op til holdstart på kundecomputeren i centeret. Afmelding kan udelukkende foregå senest 1 time inden holdstart via internettet eller på kundecomputeren i centeret. Fremmøder/afmelder du ikke til et tilmeldt hold koster det 25 kr. pr. gang som opkræves automatisk. Der er indført et sms system som udsender en sms hvis man rykker frem på holdet. Hver sms koster 1 kr, men kan afmeldes ved at skrive til Gym Dk.

 • 7 Ledige pladser
  Gym Dk kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.
 • 8 Værdigenstande
  Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet Gym Dk ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.
 • 9 Ansvar
  Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Gym Dk er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Gym Dk tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.
 • 10 Ferie
  Et medlemskab kan sættes i bero. Dette meddeles via mail og skal godkendes af Gym Dk. Dog skal dette gøres inden d. 15 i den pågældende måned. Da betalingen ellers vil være gennemført.
 • 11 Hold udbud
  Gym Dk har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.
 • 12 Fortrydelsesret
  Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.
 • 13 Kvittering
  Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.
 • 14 Kriterier for abonnementstræk
  Før et træk via din konto kan forekomme, skal kontooplysninger stemme over ens med DIBS’ database. Kontoen skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Kontoen som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.
 • 15 Opdatering af kontodata
  Ved kontakt til Gym Dk kan kontooplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kontodata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Gym Dk uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

Online booking​

GymDK​

Jernbanegade 2

6270 Tønder

CVR: 39984903

Kontakt os​

Tlf.: 20 40 80 30

E-mail: info@gymdk.dk

Online booking

Åbningstider​

​Man-fre

Døgnåbent

Weekend

Døgnåbent